انواع مختلف آنیل کردن استیل

فرآیند گرم کردن فلز یا آلیاژ تا دمای مشخصی برای مدت زمان معین و سپس سرد کردن آهسته آن، معمولاً با کمک کوره، به عنوان آنیلینگ شناخته می شود. هدف از آنیل تبدیل پرلیت در فولاد پس از حرارت دادن به دمای آستنیته است. پس از فرآیند بازپخت، ساختار مواد نزدیک به حالت تعادل است.

انواع آنیلینگ

اینجا 7 مورد از نحوه های گوناگون آنیل را برای شما آورده ایم. در این پست با فولاد مرکزی دلاکان همراه باشید تا آنیلینگ را یکبار برای همیشه برای شما بازگو کنیم.

  • بازپخت کامل
  • بازپخت همدما
  • آنیل ناقص
  • بازپخت کروی
  • بازپخت انتشار (بازپخت یکنواخت)
  • بازپخت تسکین استرس
  • تبلور مجدد آنیل

روش بازپخت کامل

روند: فولاد بالای Ac3 را بین 20 تا 30 درجه سانتیگراد گرم کنید، دما را برای مدت زمان مشخصی نگه دارید و سپس به آرامی آن را خنک کنید (همراه با کوره) تا در فرآیند عملیات حرارتی به حالت تعادل نزدیک شود (آستنیته کردن کامل). . بازپخت کامل عمدتاً برای فولادهای زیر یوتکتیک ( میزان کربن 0.3 تا 0.6٪) مانند فولاد کربن متوسط، ریخته گری فولاد آلیاژی کم تا متوسط ​​کربن، آهنگری و پروفیل های نورد گرم و گاهی اوقات برای جوش آنها استفاده می شود. فولاد کم کربن سختی کمی دارد و برای ماشین کاری مناسب نیست.

هنگامی که فولاد هایپریوتکتوئیدی بالاتر از Accm تا حالت آستنیتی گرم می شود و از طریق خنک شدن آهسته بازپخت می شود، Fe3CⅡ به صورت مشبک در امتداد مرزهای دانه رسوب می کند و به طور قابل توجهی استحکام، سختی، پلاستیسیته و چقرمگی فولاد را کاهش می دهد که خطری بالقوه برای فولاد ایجاد می کند. عملیات حرارتی نهایی

هدف از این روش

برای دستیابی به اندازه دانه ریز، ساختار یکنواخت، حذف تنش داخلی، کاهش سختی و بهبود ماشینکاری فولاد. ساختار پس از بازپخت کامل فولاد هیپویوتکتیک F + P است. به منظور افزایش راندمان در تولید واقعی، هنگامی که دمای آنیل به حدود 500 درجه سانتیگراد کاهش می یابد، قطعات برای خنک سازی هوا از کوره خارج می شوند.

انواع مختلف آنیل کردن استیل

روش بازپخت همدما

بازپخت کامل می تواند زمان زیادی طول بکشد، به خصوص زمانی که با فولاد آستنیتی بسیار پایدار سر و کار دارید. اگر فولاد آستنیته شده تا دمای کمی کمتر از Ar1 خنک شود و منجر به تبدیل از آستنیت به پرلیت و به دنبال آن خنک شدن به دمای اتاق شود، می تواند زمان بازپخت را تا حد زیادی کاهش دهد. به این روش آنیل، آنیل همدما می گویند.

روند: فولاد را تا دمای بالاتر از Ac3 (یا Ac1) گرم کنید. پس از یک دوره مشخص از عملیات حرارتی، می توان آن را تا دمای خاصی در محدوده پرلیت خنک کرد و باعث می شود ساختار آستنیتی به پرلیت تبدیل شود و به دنبال آن تا دمای اتاق خنک شود.

هدف از روش بازپخت همدما

شبیه به بازپخت کامل، با کنترل آسان تر فرآیند تبدیل. مناسب برای فولادهایی با ساختار آستنیتی پایدارتر: فولادهای با کربن بالا (میزان کربن بیشتر از 0.6٪)، فولادهای آلیاژی ابزار، فولادهای پر آلیاژ (با بیش از 10٪ عناصر آلیاژی ). بازپخت همدما همچنین می تواند به سازماندهی و عملکرد یکنواخت کمک کند. با این حال، برای قطعات فولادی با بخش بزرگ یا مواد کوره دسته ای بزرگ مناسب نیست زیرا حفظ دمای همدما در سرتاسر قسمت داخلی یا دسته ای قطعه کار دشوار است

آنیل ناقص

فرآیند بازپخت کروی شامل حرارت دادن فولاد تا دمای بین Ac1 و Ac3 (برای فولاد هیپویوتکتیک) یا بین Ac1 و Accm (برای فولاد هایپریوتکتیک) است. پس از نگه داشتن فولاد در دمای مناسب برای مدت زمان مشخص، سپس به آرامی خنک می شود تا فرآیند عملیات حرارتی کامل شود. این روش بازپخت عمدتاً برای فولاد هایپریوتکتیک برای دستیابی به ساختار پرلیت کروی به منظور کاهش تنش داخلی، سختی کمتر و بهبود قابلیت ماشینکاری استفاده می شود. نوعی بازپخت ناقص در نظر گرفته می شود.

بازپخت کروی

یک فرآیند عملیات حرارتی برای کروی کردن کاربیدها در فولاد برای به دست آوردن پرلیت دانه‌ای. روند: فولاد تا دمای 20 تا 30 درجه بالاتر از Ac1 گرم می شود و زمان نگهداری آن 2-4 ساعت است. خنک کاری معمولاً به روش کوره ای یا ایزوترمال در دمای کمی کمتر از Ar1 برای مدت طولانی انجام می شود. این فرآیند عمدتاً برای فولادهای یوتکتوئیدی و هایپریوتکتوئیدی مانند فولاد ابزار کربنی، فولاد ابزار آلیاژی و فولاد بلبرینگ استفاده می شود . فولاد هایپریوتکتوئید پس از نورد یا آهنگری، پرلیت لایه‌ای و سیمانیت مشبک را تشکیل می‌دهد که سخت و شکننده هستند و برش آن‌ها را دشوار می‌کند و در طول فرآیند خاموش کردن، مستعد تغییر شکل و ترک می‌شوند.

بازپخت کروی، پرلیت کروی را تشکیل می دهد که در آن کاربیدها به صورت ذرات کروی پراکنده در ماتریکس فریت ظاهر می شوند. این ساختار از نظر سختی کم است و ماشین‌کاری آسان‌تر است. علاوه بر این، دانه‌های آستنیت در هنگام گرم شدن کمتر درشت می‌شوند و در هنگام سرد شدن تمایل کمتری به تغییر شکل و ترک دارند. اگر فولاد یوتکتیک حاوی سیمانیت مشبک باشد، قبل از بازپخت کروی، عادی سازی آن ضروری است تا از موفقیت فرآیند کروی شدن اطمینان حاصل شود.

هدف از این روش

هدف از بازپخت کروی کاهش سختی، بهبود یکنواختی ساختار و بهبود قابلیت ماشینکاری در آماده سازی برای کوئنچ است. سه روش اصلی برای بازپخت کروی وجود دارد:

الف) فرآیند بازپخت کروی یک مرحله ای: فولاد تا بیش از 20 ~ 30 درجه سانتیگراد بالاتر از Ac1 گرم می شود و برای زمان مناسب نگهداری می شود، سپس به آرامی در کوره خنک می شود. این فرآیند مستلزم آن است که بافت اصلی پرلیت لمینیت ریز و بدون شبکه های کربوره شود.

ب) فرآیند بازپخت کروی ایزوترمال: فولاد گرم و عایق می شود، سپس تا دمای کمی کمتر از Ar1 سرد می شود و به صورت همدما (معمولاً 10 تا 30 درجه سانتیگراد زیر Ar1) نگه می دارد قبل از اینکه به آرامی در کوره تا حدود 500 درجه سانتیگراد خنک شود، سپس برای خنک شدن هوا خارج می شود. این روش دارای مزایای کوتاه مدت، کروی شدن یکنواخت و کنترل کیفیت آسان است.

ج) فرآیند بازپخت کروی متقابل.

بازپخت یکنواخت

شمش‌ها، ریخته‌گری‌ها یا شمش‌های آهنگری تا دمای کمی پایین‌تر از خط فاز جامد برای مدت زمان طولانی گرم می‌شوند، سپس به آرامی سرد می‌شوند تا ناهمواری در ترکیب شیمیایی از بین برود. برای حذف جداسازی دندریتی و جداسازی منطقه ای که در طول فرآیند انجماد رخ می دهد و منجر به همگن شدن ترکیب و ساختار می شود.

بازپخت انتشار در دماهای بسیار بالا، معمولاً 100-200 درجه بالاتر از Ac3 یا Accm انجام می شود، با دمای دقیق بسته به شدت جداسازی و نوع فولاد . زمان نگهداری معمولاً 10-15 ساعت است. پس از بازپخت انتشاری، ماده باید تحت بازپخت کامل و نرمال شدن قرار گیرد تا ساختار آن اصلاح شود. این فرآیند در مورد فولاد آلیاژی با کیفیت بالا و ریخته گری و شمش فولاد آلیاژی با مشکلات جداسازی جدی اعمال می شود.

بازپخت تسکین استرس

فولاد را تا دمای کمتر از Ac1 (معمولاً 500 تا 650 درجه سانتیگراد) گرم کنید، آن را در آن دما نگه دارید و سپس در کوره خنک کنید. دمای بازپخت تنش کمتر از A1 است، بنابراین هیچ تغییری در ریزساختار فولاد ایجاد نمی کند. هدف، برای از بین بردن استرس داخلی باقیمانده می باشد.

تبلور مجدد آنیل

آنیل تبلور مجدد، همچنین به عنوان بازپخت میانی شناخته می شود، یک فرآیند عملیات حرارتی است که برای فلزاتی که دچار تغییر شکل پلاستیک سرد شده اند اعمال می شود. هدف از این فرآیند تبدیل دانه های تغییر شکل به دانه های محوری یکنواخت و مساوی است که سخت شدن فرآیند و تنش پسماند را حذف می کند . برای اینکه تبلور مجدد رخ دهد، فلز ابتدا باید مقدار معینی از تغییر شکل پلاستیک سرد را متحمل شود و سپس باید بالاتر از دمای معینی که به عنوان پایین ترین دمای تبلور مجدد شناخته می شود، گرم شود.

کمترین دمای تبلور مجدد برای مواد فلزی عمومی در زیر آورده شده است. تبلور مجدد T = 0.4T مذاب دمای بازپخت تبلور مجدد باید تا دمای 100 تا 200 درجه بالاتر از حداقل دمای تبلور مجدد گرم شود (برای فولاد، حداقل دمای تبلور مجدد تقریباً 450 درجه سانتیگراد است). بازپخت باید با حفظ حرارت مناسب و فرآیند خنک سازی آهسته دنبال شود.

سوالات متداول فولاد

در این بخش پرسش های متداول شما را پاسخ داده ایم

آیا خرید فولاد در ایران به صرفه است؟

بله قیمت این فولاد ها در فولاد مرکزی دلاکان مقرون به صرفه است.

از کجا فولاد بخرم؟

فولاد مرکزی دلاکان با چندین دهه تجریه در زمینه واردات و توزیع انواع فولاد و استیل بهترین انتخاب برای خرید فولاد می باشد.

آیا فولاد مرکزی دلاکان قابل اطمینان است؟

فروشگاه فولاد مرکزی دلاکان دارای پروانه کسب و نماد اعتماد الکترونیکی می باشد.

خرید فولاد از فولاد مرکزی دلاکان

فولاد مرکزی دلاکان انواع فولاد را با بهترین قیمت در اختیار شما عزیزان قرار می دهد. برای خرید می توانید با کارشناسان ما تماس بگیرید و پیش فاکتور تهیه کنید. در صورتی که نام یا مدل فولاد مورد نظر خود را نمی دانید برای دریافت مشاوره با کارشناسان ما در تماس باشید. با معرفی کسب و کار خود، فولاد پرکاربرد تر را به شما معرفی می کنیم.

فولاد مرکزی دلاکان

حال که با انواع آنیل استیل ها آشنا شدید تنها یک تماس با خرید استیل فاصله دارید. برای خرید انواع فولاد و استیل در هر مقطعی می توانید با کارشناسان فروش فولاد مرکزی دلاکان تماس حاصل فرمایید. به این منظور تنها کافیست با شماره های درج شده در انتهای صفحه تماس بگیرید و نام یا مدل محصول مورد نظر خود را پرس و جو کنید.

دسته بندی محصولات فولاد مرکزی دلاکان

انواع میلگرد آلیاژی | دسته بندی محصولات فولاد مرکزی دلاکان | چارت بندی محصولات
انواع ورق فولادی
انواع لوله
آهن آلات ساختمانی
انواع تسمه