فولاد تندبر 1.3207

فروشگاه فولاد مرکزی دلاکان عرضه کننده فولاد تندبر 1.3207 در سراسر کشور می باشد.