فولاد تندبر 1.3255

فروشگاه فولاد مرکزی دلاکان عرضه کننده فولاد تندبر 1.3255 در سراسر کشور می باشد.