فولاد تندبر 1.3265

فروشگاه فولاد مرکزی دلاکان عرضه کننده فولاد تندبر 1.3265 در سراسر کشور می باشد.