میلگرد 1.1740

فروشگاه فولاد مرکزی دلاکان عرضه کننده میلگرد 1.1740 در سراسر کشور می باشد.