میلگرد CK45

فروشگاه فولاد مرکزی دلاکان عرضه کننده میلگرد CK45 در سراسر کشور می باشد.