میلگرد CK60

فروشگاه فولاد مرکزی دلاکان عرضه کننده میلگرد CK60 در سراسر کشور می باشد.