میلگرد 57-40

فروشگاه فولاد مرکزی دلاکان عرضه کننده میلگرد استیل 40-57 در سراسر کشور می باشد.